Afspraken – Huisartsenpraktijk de Roo – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Roo
Veldhoflanden 87 7542LW
Enschede

Afspraken

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is hiervoor opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. Ook kan zij inschatten of uw klacht meer tijd vergt van de huisarts zodat zij een dubbele afspraak kan maken (20 minuten). Assistentes hebben, net als huisartsen, een beroepsgeheim.

Meer tijd?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

Visites

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Visites voor dezelfde dag graag voor 12.00 uur aanvragen.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Als u in het ziekenhuis ligt of net weer thuis bent na een ziekenhuisopname kunt u vragen of de huisarts een keertje bij u langs komt. Als u dit op prijs stelt moet u hier zelf om vragen, de huisarts komt niet automatisch na een ziekenhuisopname bij u langs.

Tussen 8.00 – 10.00 uur:
Kunt u bellen voor afspraken.
Als u een afspraak wilt voor dezelfde dag belt u dan zo veel mogelijk voor 10.00 uur. Daarna kan het zijn dat de agenda voor die dag vol is.

Tussen 11.00 – 12.00 uur:
Kunt u bellen voor afspraken niet op dezelfde dag en voor uitslagen.

NB: Aan het begin van de ochtend is het vaak erg druk aan de telefoon, als het geen spoed heeft kunt u beter wat later op de ochtend bellen. Ook de eerste dagen na een vakantie is de telefoon vaak overbelast. Graag uw begrip hiervoor.

Tussen 13.00 – 14.00 uur:
Kunt u bellen voor afspraken niet op dezelfde dag en uitslagen.

Vanaf 14.00 uur:
Wordt u via de praktijklijn voor spoedgevallen doorgeschakeld met de assistente of de dienstdoende huisarts. U kunt dan geen afspraken maken of recepten bestellen. Elke middag is er spreekuur op afspraak.

In het weekend, feestdagen en tussen 17.00-8.00 uur kunt u voor spoedgevallen bellen met de Huisartsenpost, telefoonnummer: 088-5551188

 

Het niet nakomen van afspraken

Invoering no-show tarief
Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts of praktijkmedewerkers verschijnen. Daarom hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

Waarom een ‘no-show’ tarief?
Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan uiterlijk 1 werkdag van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 053-4768992. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend.

Mocht de praktijk gesloten zijn, en dus niet bereikbaar als u de afspraak wilt annuleren, dan zult u langs moeten komen bij de balie om de afspraak te annuleren. Een gesloten praktijk is dus geen reden voor no-show een dag later.

De hoogte van het no-show tarief
Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt. De tarieven van het no-show tarief zijn 15 euro voor een enkel consult van 10 minuten en 30 euro voor een dubbel consult van 20 minuten of langer.
Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.

Hoe werkt het?
U ontvangt de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. Indien de rekening voor een volgende afspraak nog niet is betaald, dan moet u het bedrag contant aan de praktijkbalie afrekenen, voordat de afspraak door kan gaan.