Afspraken – Huisartsenpraktijk de Roo – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Roo
Veldhoflanden 87 7542LW
Enschede

Afspraken

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is hiervoor opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. Ook kan zij inschatten of uw klacht meer tijd vergt van de huisarts zodat zij een dubbele afspraak kan maken (20 minuten). Assistentes hebben, net als huisartsen, een beroepsgeheim.

Meer tijd?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

Visites

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Visites voor dezelfde dag graag voor 12.00 uur aanvragen.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Als u in het ziekenhuis ligt of net weer thuis bent na een ziekenhuisopname kunt u vragen of de huisarts een keertje bij u langs komt. Als u dit op prijs stelt moet u hier zelf om vragen, de huisarts komt niet automatisch na een ziekenhuisopname bij u langs.

Tussen 8.00 – 10.00 uur:
Kunt u bellen voor afspraken.
Als u een afspraak wilt voor dezelfde dag belt u dan zo veel mogelijk voor 10.00 uur. Daarna kan het zijn dat de agenda voor die dag vol is.

Tussen 11.00 – 12.00 uur:
Kunt u bellen voor afspraken niet op dezelfde dag en voor uitslagen.

NB: Aan het begin van de ochtend is het vaak erg druk aan de telefoon, als het geen spoed heeft kunt u beter wat later op de ochtend bellen. Ook de eerste dagen na een vakantie is de telefoon vaak overbelast. Graag uw begrip hiervoor.

Tussen 13.00 – 14.00 uur:
Kunt u bellen voor afspraken niet op dezelfde dag en uitslagen.

Vanaf 14.00 uur:
Wordt u via de praktijklijn voor spoedgevallen doorgeschakeld met de assistente of de dienstdoende huisarts. U kunt dan geen afspraken maken of recepten bestellen. Elke middag is er spreekuur op afspraak.

In het weekend, feestdagen en tussen 17.00-8.00 uur kunt u voor spoedgevallen bellen met de Huisartsenpost, telefoonnummer: 088-5551188

Het niet nakomen van afspraken:

Indien afspraken zonder bericht niet worden nagekomen ontvangt u hierover van ons een rekening. Dit bedrag dient te worden voldaan voor het volgende bezoek. Bij overmacht graag uw afspraak zo vroeg mogelijk annuleren; dan kunnen we de plek openhouden voor een andere patiënt.