Uitschrijving – Huisartsenpraktijk de Roo – Enschede
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Roo
Veldhoflanden 87 7542LW
Enschede

Uitschrijving

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Huisartsen moeten voldoen aan de zogenaamde ‘wettelijke bewaarplicht en overdracht’ van uw dossier.

In de praktijk betekent dit dat u schriftelijk toestemming moet geven voor de overdracht van uw patiëntendossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven, dan zorgen wij ervoor dat uw dossier beveiligd en elektronisch wordt verstuurd naar uw nieuwe huisarts. Het eventuele papieren archief kan worden afgehaald of (aangetekend) per post verstuurd worden.

Voor het verlenen van toestemming moet u het ‘Toestemmingsformulier overdracht medisch dossier’ invullen en ondertekenen. Het formulier is te verkrijgen via de assistente van onze praktijk of kunt u downloaden via onderstaande link en inleveren bij of opsturen naar onze praktijk.

NB. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming van de ouders/voogden én van de jongere zelf vereist. Bij jongeren vanaf 16 jaar is alleen toestemming van de jongere zelf vereist.

Voor het versturen van het dossier moet u zich aangemeld en ingeschreven hebben bij uw nieuwe huisarts: zolang u niet ingeschreven staat kunnen wij uw dossier niet versturen.

De huisartspraktijk bewaart uw dossier 15 jaar indien de nieuwe huisarts nog niet bekend is.

Toestemmingsformulier

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot uitschrijving als patiënt van onze praktijk, neem dan contact op met de assistente: 053-4768992.